با درود
یک کارت گرافیک انویدیا موجود هست
تصویرش مشکل داره
به این صورت که خطوط عمودی حدود 8 خط پهن روی تصویر وجود دارد
قصد ریبال کردن دارم
ایا از چیپ است
مقداری هیت و دابل هیت دادم
ولی موثر نبود
اساتید کمک کنند
سپاس