درود دوستان آیفون تصویری سیاه و سفید کوماکس دارم که خط هریزانتال شده لطفا راهنمایی کنید...یپاس