مودم تو برق بزنی چراغ الیدی 3 بار چشمک میزنه و خاموش
خروجی چک کردم 12 ولت دارم
رو ایسی فلش هم 3.3 ولت دارم
دنبال برنامه فلش گشتم نبود
ممنون میشم دوستان همکاری کنند