سلام. درخواست فایل فلش آبدیت شده LED اسنوا دارم. چون فایل فلش از یک سایت گرفتم و مشکل هنگ حل نشد. البته در همین بخش هم فایل برای این مدل هست . ولی دنبال فایل فلش آبدیت شده هستم جهت پروگرام کردن. چون پروگرام ندارم. قصد دارم برای بار چندم به همکار مراجعه نکنم ( در ضمن فایل بروزرسانی با USB هم میخوام )