سلام. درخواست فایل بروزرسانی با USB تلویزیون LED دوو دارم. DLE -42F4100-DPB . ممنون