ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون یک مدرک مهم است که برای سفر به بسیاری از کشورها و شرکت در برخی از رویدادها و فعالیت‌ها نیاز است. ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون باید توسط یک مترجم رسمی انجام شود و دارای مهر و امضای مترجم رسمی باشد.
در اینجا چند نکته مهم درباره ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون آورده شده است:

  • ترجمه باید توسط یک مترجم رسمی انجام شود. مترجم رسمی فردی است که توسط یک مرجع رسمی، مانند قوه قضاییه، برای ترجمه اسناد رسمی تعیین شده است. ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون باید دارای مهر و امضای مترجم رسمی باشد تا معتبر باشد.
  • ترجمه باید دقیق و کامل باشد. ترجمه باید تمام اطلاعات موجود در کارت واکسیناسیون را به طور دقیق و کامل ترجمه کند. این اطلاعات شامل نام واکسن، تاریخ و دفعات تزریق واکسن، و نام و اطلاعات تماس مرکز واکسیناسیون است.
  • ترجمه باید به زبانی ترجمه شود که مورد قبول کشور مقصد باشد. اگر قصد سفر به کشوری دارید که زبان رسمی آن با زبان کارت واکسیناسیون شما متفاوت است، باید ترجمه کارت واکسیناسیون خود را به زبان آن کشور انجام دهید.

برای ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون می‌توانید به یکی از دفاتر ترجمه رسمی مراجعه کنید. دفاتر ترجمه رسمی معمولاً خدمات ترجمه به زبان‌های مختلف را ارائه می‌دهند. همچنین می‌توانید به صورت آنلاین نیز درخواست ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون خود را ثبت کنید.
در اینجا چند نکته برای انتخاب یک دفتر ترجمه رسمی معتبر آورده شده است:

  • دفتر ترجمه رسمی باید دارای مجوز رسمی باشد. دفاتر ترجمه رسمی باید توسط یک مرجع رسمی، مانند قوه قضاییه، برای ترجمه اسناد رسمی مجاز باشند.
  • دفتر ترجمه رسمی باید دارای تجربه و اعتبار کافی باشد. قبل از انتخاب یک دفتر ترجمه رسمی، از تجربه و اعتبار آن اطمینان حاصل کنید.
  • از قیمت ترجمه رسمی مطلع شوید. هزینه ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون معمولاً بر اساس تعداد کلمات و زبان ترجمه متفاوت است.

با رعایت نکات ذکر شده می‌توانید ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون خود را با اطمینان به دارالترجمه رسمی رنسانس بسپارید.