سلام. درخواست فایل ابدیت الجی اداپتوری 43lj510v دارم. اگر نبود ، لطفا فایل فلش را میخوام.